1968 yılında kurulan Usluel Grubu Enerji, Telekomünikasyon, Raylı Sistemler, Emlak Geliştirme, Ofis ve Konut İnşaatı konularında hizmet veren bir Mühendislik ve İnşaat Şirketleri grubudur.

Usluel Grubu Enerji ve Raylı Sistemler, Telekomünikasyon, Emlak Geliştirme ve Yatırımlar olmak üzere 3 temel alanda faaliyet göstermektedir.

Enerji ve Raylı Sistemler alanında temel faaliyetleri enerji iletim hattı, trafo merkezi, elektrik dağıtım altyapısı ve raylı sistemlerin anahtar teslimi yapımıdır. Grup şirketleri bu alanlarda nitelikli mühendislik ve teknik proje yönetimi hizmetlerini de kendi bünyesinde sunmaktadır.

Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren firmaları aracılığı ile Usluel Grubu özel kurumlara ve telekom operatörlerine telekomünikasyon ve kontrol sistemlerinin tasarımı, tedariği ve yapımı hizmetlerini vermektedir. Ayrıca kendi ürünlerinin imalatını gerçekleştirmektedir.

Usluel Grubu gayrimenkul geliştirme ve yatırımlar alanında da faaliyet göstermektedir. Grup şirketleri özel sektör müşterileri için birçok bina inşaatı ve yatırım projesini tamamlamıştır.

Usluel Grubu 4.000 kilometreden fazla yüksek gerilim enerji iletim hattını, 3.000 MVA’dan fazla trafo merkezini, birçok yerleşim bölgesinin elektrik dağıtım altyapısını, telekomünikasyon projelerini, konut ve ofis binaları inşaatlarını her coğrafyada ve iklim koşulunda başarıyla tamamlamıştır.

Merkezi Ankara’da bulunan Usluel Grubu’nun İstanbul, New York, Afganistan ve Irak’ta ofisleri bulunmaktadır.