Yönetim Politikası

Usluel kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin birbirleriyle uyumlu olmalarını, daha kolay anlaşılmalarını ve uygulanmalarını sağlamak üzere, üç yönetim sistemini de içeren entegre bir yönetim sistemi uygulamaktadır. Usluel ISO 9001, ISO 14001, ve ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.

Şirketimiz; yüksek ve çok yüksek gerilim enerji nakil hatları, yüksek ve çok yüksek gerilim trafo merkezleri, orta gerilim dağıtım şebekeleri, köy şebekeleri, hidroelektrik santral yapımı ve işletmesi, tramvay, metro ve demiryolu elektrifikasyonu, tramvay, metro ve demiryolu sinyalizasyonu projelendirme ve yapım işleri taahhütlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Bu işlerin gerçekleştirilmesinde politikamız;

  • Çalışanlarımız gücümüzdür. Çalışanlarımızın sürekli olması gücümüzü arttırır. Şirket içi iletişimin sağlıklı ve anlaşılır olmasını sağlar. Çalışanlarımızın teknolojik gelişmeleri takip etmesi için eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirilir.
  • Yapımını üstlendiğimiz işler zamanında ve projesine uygun olarak bitirilir. Teklifimizden itibaren işin sonuna kadar müşterimizin bilgisi ve önerileri dâhilinde imalat gerçekleştirilir. İmalatlarımızda geri dönüşümü mümkün olan ürünler kullanılır.
  • Yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sosyal sorumluluk bilinci ile atık üretimimizi en düşük seviyede tutarlar. Atıkların tekrar kullanılabilirliği esastır. Enerji verimliliği yüksek araç ve makinelerle enerji tüketimimizi kontrol altına alırız.
  • Yönetim standartlarının şartlarını yerine getirecek şekilde sistemimizi periyodik olarak kontrol eder ve sürekli iyileştirme yaparak şirketimizin gelişimini sağlarız.
  • Yasal mevzuatı ve teknik şartnameleri takip eder ve sistemimize entegre ederiz. Standartlara ve teknik şartnamelere uygun enerji tesisleri yapımını gerçekleştiririz.
  • Faaliyetlerimiz esnasında iş kazası olmaması esastır. Olası kazalarda zararın en az seviyede tutulması için acil eylem planlarımız hazırlanmıştır. Çalışanlarımızın mesleki bilgi sahibi olmalarına rağmen mesleki gelişim eğitimleri ile bilgilerini sürekli yenileriz.

Yukarıda açıkladığımız politikamıza bütün yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın uyması ve uygulaması zorunludur